Εκλογές 2023. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προτίμησης για διορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων

Ανακοίνωση ΔΣΑ

Όσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι, επιθυμούν να διορισθούν (αίτηση προτίμησης) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 ή να εξαιρεθούν (αίτηση εξαίρεσης), μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από σήμερα Πέμπτη 27.4.2023 και ώρα 10 π.μ. μέχρι την Παρασκευή 5.5.2023 και ώρα 10 π.μ., σε 24ωρη βάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

portal.olomeleia.gr

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δίδεται εναλλακτικά η δυνατότητα να υποβληθεί η Αίτηση Προτίμησης – Εξαίρεσης στα γραφεία του Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος, γραφείο δίπλα στο Αρχείο) τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00’ έως 15.00’, με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΔΣΑ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί.

2. Δεν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητος (καταγωγής και τόπου άσκησης δικηγορίας).

3. Δεν δύνανται να διοριστούν Δικηγόροι από χώρες της Ε.Ε. (Π.Δ. 152/2000), εκτός αν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια.

4. Τους διορισμούς θα κάνει αρμοδίως, κατόπιν κληρώσεως, o Άρειος Πάγος (Α1 Τμήμα).

5. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν αιτήσεις:

α) για συνυπηρέτηση, διορισμό αναπληρωματικών, και αμοιβαίες αλλαγές διορισμών,

β) για συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμούς, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότερους από έναν δήμους, περισσότερες, από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων.

Τα κωλύματα διορισμού, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων, καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 969/25.4.2023 εγκύκλιο του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

Η ως άνω υπηρεσία του Δ.Σ.Α. παραλαβής αιτήσεων προτιμήσεων και εξαιρέσεων, ταξινόμησης και διαβίβασής τους στον Άρειο Πάγο δεν θα παρασχεθεί σε όσους Δικηγόρους Αθηνών δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για συνδρομές προηγούμενων ετών μέχρι και του έτους 2022.

 

 

ΔΣΘ | Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ανακοίνωση)

Τρόπος εισόδου των ασκούμενων δικηγόρων στον ιστότοπο της Ολομέλειας για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης/εξαίρεσης

Η υποβολή αιτήσεων προτίμησης/εξαίρεσης για τους ασκούμενους γίνεται απο τον ιστότοπο της Ολομέλειας (olomeleia.gr)

 

Ο τρόπος εισόδου περιγράφεται παρακάτω:

Σαν username δίνετε: P20 (P αγγλικό κεφαλαίο) ακολουθούμενο από τα έξι ψηφία του ΑΜ.

Έτσι για παράδειγμα ο ασκούμενος με αριθμό μητρώου 022072 έχει username: P20022072, ενώ ο ασκούμενος με Α.Μ. 021146 έχει username: P20021146

 

Σαν Password δίνετε: το ίδιο με το username