Εκλογές 2023. Ψηφοδέλτια και φάκελοι ψηφοφορίας

Αριθμ. 35421 – ΦΕΚ τεύχος Β 2761/26.04.2023
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 21ης Μαΐου 2023 για την εκλογή βουλευτών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων, καθώς και τις διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά των φακέλων που χρησιμοποιούνται για την εκλογή βουλευτών, ως ακολούθως:

1. Διαστάσεις ψηφοδελτίων:
Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των λευκών ψηφοδελτίων ορίζονται:
α) για τις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν μέχρι και δέκα (10) βουλευτές, σε 14 x 20 εκατοστά του μέτρου περίπου, και
β) για τις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν ένδεκα (11) έως και δεκαεννέα (19) βουλευτές, σε 14 x 25 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Διαστάσεις φακέλων:
Οι διαστάσεις των φακέλων, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, ορίζονται σε 9,50 x 16 εκατοστά του μέτρου περίπου. Οι φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές, λευκής απόχρωσης και φέρουν στην εμπρόσθια πλευρά τους, διαγωνίως, πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού (0,01) του μέτρου περίπου.