ΕΟΠΥΥ. Δυνατότητα συνταγογράφησης από ειδικούς ιατρούς εργασίας

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΞ7Μ-ΘΤΕ
Αθήνα 14-11- 2013
Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 36089

Θέμα: Δυνατότητα συνταγογράφησης από ειδικούς ιατρούς εργασίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με έγγραφό της ορίζει:

<<οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας, σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και το γνωστικό τους αντικείμενο και στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα>>.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ