ΕΟΠΥΥ. Φάρμακα εξωτερικού και υψηλού κόστους Εξωσωματικής γονιμοποίησης

Παραλαβή φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης


————–
ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΞ7Μ-Ν4Η
Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ.: οικ.9236

Θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία Επιτροπών Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους και Επιτροπών Εξωσωματικής Γονιμοποίησης».

Σχετικό: 1.Η με αρ.πρωτ. ΔΥ1δ/ΓΠ οικ.16883/21.02.2014 υπουργική απόφαση.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης σας ενημερώνουμε ότι:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Στον ΕΟΠΥΥ συγκροτήθηκαν 2 επιτροπές (μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη) για εξέταση αιτημάτων ασφαλισμένων για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων.

Ειδικότερα,

Επιτροπή Αθήνας

Τα μέλη της επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Άρτας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.

Ο αριθμός των τακτικών μελών ορίζεται σε σαράντα (40) μέλη και εδρεύει επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 12 (Μαρούσι).

Επιτροπή Θεσσαλονίκης

Τα μέλη της επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας.

Ο αριθμός των τακτικών μελών ορίζεται σε είκοσι ένα (21) μέλη. Εδρεύει δε επί της οδού Αριστοτέλους 17-19.

Στις συγκεκριμένες επιτροπές εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης των κάτωθι φαρμάκων:

ΦΑΡΜΑΚΟ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ALDURAZYME A-L-IDURONIDASE
BOTOX BOTULINUM TOXIN
BUSILVEX BUSULFAN
CAYSTON AZTREONAM LYSINE
CEREZYME IMIGLUCERASE
DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX
EVOLTRA CLOFARABINE
ELAPRASE IDURSULFASE
FABRAZYME AGALSIDASE
FORSTEO TERIPARATIDE
ILARIS CANAKINUMAB
KEPIVANCE PALIFERMIN
LUCENTIS RANIBIZUMAB
MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
MYOZYME ALGUCOSIDASE A
PREOTACT PARATΗΥROID HORMONE
REPLAGAL AGALSIDASE
REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM
SPRYCEL DASATINIB
SYNAGIS PALIVIZUMAB
TASIGNA NILOTINIB
TORISEL TEMSIROLIMUS
TRISENOX ARSENIC TRIOXIDE
VISUDYNE VERTEPORFIN
YONDELIS TRABECTEDIN
ZAVESCA MIGLUSTAT

Επίσης εξετάζονται τα εξής φάρμακα που τιμολογήθηκαν τον Αύγουστο 2013, μέχρι αναθεώρησης του ανωτέρω καταλόγου (αφού σύμφωνα με το αρ.11 παρ.4 της Υ.Α. 3457 (ΦΕΚ Β’ 64/16.01.2014) αναφέρεται ότι εφόσον οι Επιτροπές ΕΟΠΥΥ προεγκρίνουν τη χρήση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου αυτό θα ισχύει για το σύνολο των φαρμάκων της κατηγορίας) :

Α/Α

ΦΑΡΜΑΚΟ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

1 ADCETRIS BRENTUXIMAB VEDOTIN
2 HALAVEN ERIBULIN MESYLATE
3 VPRIV VELAGLUCARASE ALFA
4 YERVOY IPILIMUMAB
5 TEPADINA THIOTEPA
6 DIFICLIR FIDAXOMICIN
7 INLYTA AXITINIB
8 EYLEA AFLIBERCEPT
9 FAMPYRA FAMPRIDINE
10 INCIVO TELAPREVIR
11 JAKAVI RUXOLITINIB
12 SIGNIFOR PASIREOTIDE
13 TEYSUNO TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL
14 VICTRELIS BOCEPREVIR
15 VOTUBIA EVEROLIMUS
16 VYNDAQUEL TAFAMIDIS
17 XALKORI CRIZOTINIB
18 ZELBORAF VEMURAFENIB
19 ZYTIGA ABIRATERONE ACETATE

Επιπρόσθετα, εξετάζονται φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29- 02-2012 (ΦΕΚ 545/Β/01-03-2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του νομού Αττικής θα προσέρχονται μόνο σε ένα από 3 τα κάτωθι σημεία:

-Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 18 535 Πειραιάς)

-Αγίου Κωνσταντίνου 16, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10552, Ομόνοια, Αθήνα

-Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας (Δαβάκη 11 και Σωκράτους, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα)

και θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους.

Επίσης και για ασφαλισμένους της επαρχίας που υποβάλλονται σε θεραπεία σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές της Αττικής που λειτουργεί Επιτροπή, η κατάθεση των δικαιολογητικών τους για εξέταση από την Επιτροπή θα μπορεί να γίνεται σε ένα από τα ανωτέρω 3 σημεία που υπάγεται το Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού στην επαρχία θα προσέρχονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) ή Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων η οποία οφείλει να συλλέγει τα δικαιολογητικά και να τα αποστέλλει (ταχυδρομικά μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας που έχει σύμβαση με τον Οργανισμό ή με φαξ ) στην οικεία Επιτροπή.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι τα οφθαλμολογικά, ρευματολογικά, δερματολογικά, γυναικολογικά, ουρολογικά περιστατικά της Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Θεσσαλονίκης θα αποστέλλονται στην Επιτροπή της Αθήνας επί του παρόντος για εξέταση.

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός, με σκοπό την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό μηχανισμό προέγκρισης φαρμάκων ο οποίος θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Για την διευκόλυνση των θεραπόντων ιατρών καθώς και για την εξασφάλιση της πληρότητας των δικαιολογητικών δημιουργήθηκαν πρότυπες γνωματεύσεις στις οποίες οι ιατροί καταγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία ενώ επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται σε αυτές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Συγκεκριμένα:

 • Οι θεράποντες ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα υψηλού κόστους που εξετάζονται από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, υποχρεούνται: Να συμπληρώνουν το πρότυπο γνωμάτευσης για τα νοσήματα που περιγράφονται σε αυτό. Οι γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που αναφέρονται σε αυτές τις γνωματεύσεις ώστε οι ιατροί τις επιτροπής να έχουν διαθέσιμες όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Επιπρόσθετα σημαντικό στοιχείο είναι η ενημέρωση του ασθενούς για την θεραπεία και η εξασφάλιση της ενυπόγραφης συγκατάθεσής του σε αυτή επάνω στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στις γνωματεύσεις.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο φάρμακο που δεν καλύπτεται από τις επισυναπτόμενες γνωματεύσεις οι ιατροί θα χρησιμοποιούν ένα γενικό έντυπο γνωμάτευσης.
 • Να δίδουν στους ασφαλισμένους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτές τις γνωματεύσεις και αποδεικνύουν τη νόσο ώστε να προσκομιστούν στις επιτροπές.
 • Να κατευθύνουν τους ασφαλισμένους στα κατά τόπους σημεία υποβολής των δικαιολογητικών ώστε να καταθέσουν. Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα σημεία υποβολής μπορεί να γίνεται από τους ίδιους τους ασθενείς ή από συγγενικό τους πρόσωπο με εξουσιοδότηση.
 • Σε περίπτωση κατεπείγουσας χορήγησης ενός φαρμάκου οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να εκδίδουν ξεχωριστή ενυπόγραφη γνωμάτευση όπου θα εκθέτουν τους λόγους άμεσης έναρξης θεραπείας με το φάρμακο και να εκδίδουν την ιατρική συνταγή. Στο πρότυπο γνωμάτευσης στην θέση της σφραγίδας τους θα αναγράφουν ευκρινώς τη λέξη «επείγον» και θα υπογράφουν. Παρακαλούνται οι θεράποντες ιατροί να προγραμματίζουν κατάλληλα τις θεραπείες ώστε να είναι το δυνατόν λιγότερα τα περιστατικά κατεπείγουσας χορήγησης φαρμάκων.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ και τα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα:

 • Παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά από τους ασφαλισμένους και τα αποστέλλουν στην επιτροπή φαρμάκων μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή μέσω φαξ (στο 210-8110693 για την Επιτροπή της Αθήνας και στο 2310-594837 για την Επιτροπή της Θεσσαλονίκης) .

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται είναι:

 • Διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα του ασφαλισμένου, ο αριθμός μητρώου του καθώς και ο αριθμός σελίδων από τις οποίες αποτελείται το τηλεομοιότυπο.
 • Αίτηση του ασφαλισμένου όπου θα αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας
 • Πρότυπο γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού.
 • Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα των εν λόγω πρότυπων γνωματεύσεων.
 • Οποιοδήποτε στοιχείο ή εξέταση που να πιστοποιεί τη νόσο για φάρμακα που δεν περιγράφονται στο έγγραφο.

Σε αυτή την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος πρέπει να οριστούν από τους διευθυντές των ΠΕ.ΔΙ. οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την συλλογή των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στην επιτροπή. Στις ΠΕ.ΔΙ. ή στα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων θα πρέπει να κρατείται αρχείο με τις υποθέσεις που αποστέλλονται στις επιτροπές, μέσω του οποίου οι υπεύθυνοι υπάλληλοι θα παρακολουθούν την έκβασή τους ώστε η παροχή των αποτελεσμάτων στους ασφαλισμένους να γίνεται το συντομότερο δυνατό, χωρίς καθυστερήσεις.

Επισημαίνεται ότι η συχνότητα των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον όγκο των περιστατικών και δύναται να είναι και καθημερινή όπου απαιτείται.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται στις 10.03.2014.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Έχουν συσταθεί (σχετικό 1) 2 Επιτροπές Εξωσωματικής με έδρα την Αθήνα. Τα μέλη των επιτροπών γνωματεύουν επί αιτημάτων ασφαλισμένων για έγκριση προσπαθειών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας καθώς και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Η συχνότητα των συνεδριάσεων θα καθορίζεται από τον εκάστοτε όγκο περιστατικών προκειμένου να τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 3457 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 64/Β/2014).

Οι ασφαλισμένες/οι θα κλείνουν ραντεβού στις Επιτροπές Εξωσωματικής μέσω της ακόλουθης τηλεφωνικής γραμμής:

210-8110684 (τηλεομοιότυπος/fax: 210-8110528)

και θα φροντίζουν να έχουν τα δικαιολογητικά τους σε φάκελο προσερχόμενοι/ες την ημέρα που έχουν κλείσει ραντεβού. Τα δικαιολογητικά και, γενικότερα, όλες οι προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών αναφέρονται στα έγγραφα:

 •  Υπ’ αριθμ. 13820/12-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΞ7Μ-ΧΜ5)
 •  Υπ’ αριθμ. 34265/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ).

Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι, προσερχόμενοι στις Επιτροπές, οφείλουν να έχουν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά καθώς και συμπληρωμένο το αντίστοιχο ειδικό έντυπο παραπομπής. Η ορθή ετοιμασία του φακέλου και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών καθώς και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Οι Επιτροπές Εξωσωματικής εξετάζουν κατά προτεραιότητα (χωρίς ραντεβού) μόνο ειδικές περιπτώσεις ή επείγοντα περιστατικά (πχ περιπτώσεις διέγερσης ωοθηκών για κρυοσυντήρηση εμβρύων ή ωαρίων σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο).

Οι Επιτροπές δέχονται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα οποία και παραμένουν στο φάκελο κάθε ασφαλισμένου και δεν επιστρέφονται. Τα ειδικά, ανά περίπτωση, έντυπα παραπομπής παρατίθενται στο Παράρτημα 2 του παρόντος εγγράφου.

Οι εν λόγω Επιτροπές εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες και, ως εκ τούτου, δεν εγκρίνουν τη χορήγηση συγκεκριμένων σκευασμάτων. Ο θεράπων ιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα προβεί στην τελική επιλογή της αγωγής.

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κατόπιν απόφασης Επιτροπής Εξωσωματικής και με συνταγή του θεράποντος ιατρού είναι:

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

FOLLICLE STIMULATING ALTERMON
HORMONE, HUMAN (FSH)
UROFOLLITROPIN BRAVELLE
CORIFOLLITROPIN ALFA ELONVA
FOLLITROPIN ALFA GONAL
LUTROPIN ALPHA LUVERIS
MENOTROPHINE MERIONAL
MENOTROPHINE MENOPUR
FOLLITROPIN ALFA/LUTROPIN ALFA PERGOVERIS
FOLLITROPIN BETA PUREGON

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2