Επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2019. Ημερομηνία πληρωμής δόσης Σεπτεμβρίου

Επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2019. Ημερομηνία πληρωμής δόσης Σεπτεμβρίου

Η ημερομηνία πληρωμή της δόσης Σεπτεμβρίου 2019 για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τον Αύγουστο 2019

  

Συγκεκριμένα:

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής, σύμφωνα με την κυα του επιδόματος ενοικίου (στέγασης)

Επίδομα ενοικίου (στέγασης). Ποιοι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση τον Σεπτέμβριο 2019

Επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2019. Τι πρέπει να προσέξουμε στην αίτηση

Η πληρωμή της δόσης Σεπτεμβρίου 2019 για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέχρι και την 31 Αυγούστου 2019 θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2019