Εργολάβος υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων

oikodomikes_ergasiesΝΟΜΟΣ 4239/2014 (ΦΕΚ Α 43 – 20.02.2014)

Άρθρο 12
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/ 2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Από το έτος 2014, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, είναι ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός έχει υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.»