Απόσπαση προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Απόσπαση προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 

Πρόσκληση προς τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα και αναφέρονται κατωτέρω να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση των κάτωθι θέσεων:

Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τρεις (03) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

– Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο

ΙΙ. – Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι – Berkendael.

– Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες

ΙII. Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

– Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο

ΙΙ. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 6-3-2019 έως και 18-3-2019 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για όλες τις θέσεις του κλάδου τους.

Η προκήρυξη
Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών (Αριθμ. Φ. 821/74513 /Η2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1742/19.05.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα, τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής, τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και τη διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ Αριθμ. Φ. 821/74513 /Η2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1742/19.05.2017

 

Ευρωπαϊκά Σχολεία. Δαπάνη εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου
Αριθμ. 214792/Η2 – ΦΕΚ B 81 – 25.01.2016
Δαπάνη εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δαπάνη Εξετάσεων Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου
Καθορίζουμε τη δαπάνη των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου ως ακολούθως:
Δαπάνη συμμετοχής 600,00 € ανά εξεταζόμενο μαθητή, το οποίο και καταβάλλεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κονδυλίων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου σε τραπεζικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων
Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της ΕΕ. Προσφέρουν ευρεία πολυπολιτισμική εκπαίδευση παράλληλα με την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας των μαθητών. Το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι διακυβερνητικό και βασίζεται σε διεθνή σύμβαση που ανάγεται στο 1953. Τα 14 υπάρχοντα Ευρωπαϊκά Σχολεία βρίσκονται σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και ο αριθμός των μαθητών τους, σήμερα, υπερβαίνει τους 21.000