ΦΑΠ. Tιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο για το Δήμο Νέας Μάκρης

ΦΑΠ. Tιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο για το Δήμο Νέας Μάκρης

Αριθ. ΠΟΛ.: 1239 – ΦΕΚ B 2330 – 29.10.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β ́) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β ́), με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται για το Δήμο Νέας Μάκρης, για τον οποίο η τιμή οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται σε τριακόσια (300) ευρώ