Φορολογικές υποχρεώσεις για αγορά, πώληση και μίσθωση ακινήτου

Φορολογικές υποχρεώσεις για αγορά, πώληση και μίσθωση ακινήτου

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για την αγορά, πώληση και μίσθωση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα
Η αγορά, πώληση και μίσθωση ενός ακινήτου στην Ελλάδα συνεπάγεται ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις πριν και μετά από αυτήν

Συγκεκριμένα:

πριν την αγορά ακινήτου

Είτε είστε κάτοικος Ελλάδος είτε είστε κάτοικος εξωτερικού, προκειμένου να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, πρέπει:

 • να έχετε ή να αποκτήσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Για να αποκτήσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης μιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

 • να υποβάλετε στη Δ.Ο.Υ. τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) και να πληρώσετε τον φόρο που προκύπτει από τη δήλωση αυτή.

Ως αγοραστής ακινήτου στην Ελλάδα πρέπει, πριν  τη σύνταξη του συμβολαίου, να πληρώσετε το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που υπολογίζεται στο 3% επί της αξίας του ακινήτου. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από εσάς και τον πωλητή και υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

μετά την αγορά ακινήτου

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να υποβάλετε τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου. Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής  Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να έχετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet.

Η υποχρέωση υποβολής του Ε9 δεν παραγράφεται και η μη έγκαιρη υποβολή της επισύρει πρόστιμα.

 • να πληρώνετε κάθε χρόνο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Η πληρωμή του φόρου γίνεται εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

θέλω να μισθώσω το ακίνητό μου (μακροχρόνια μίσθωση)

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης. Στην  περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να δηλώσετε τα στοιχεία της μίσθωσης

Στη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου πρέπει να υποβάλετε το μισθωτήριο του ακινήτου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στα Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη συμφωνία μίσθωσης.

 • να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας
 • να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)
 • να υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).

θέλω να μισθώσω το ακίνητό μου (βραχυχρόνια μίσθωση)

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ανάρτησης σε ψηφιακές πλατφόρμες. Στην  περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να δηλώσετε τα στοιχεία της μίσθωσης
 • να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για να αποκτήσετε Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α)
 • να αναρτήσετε τον Α.Μ.Α. σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μισθώνετε βραχυχρόνια το ακίνητό σας
 • να υποβάλετε ηλεκτρονικά Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω της εφαρμογής για την Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων
 • να οριστικοποιείτε την εικόνα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι 28/02 κάθε έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί ανά δικαιούχο εισοδήματος το φορολογητέο εισόδημα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο έτος
 • να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας
 • να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)
 • να υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).

θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να πωλήσετε το ακίνητο σας. Στην  περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

 • να έχετε τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις σας

Για να πωλήσετε το ακίνητο σας πρέπει να έχετε τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις (οφειλές και υποβολή δηλώσεων) που προέρχονται από την κατοχή και την χρήση του και περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες.

 • να εκδώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Επιπλέον, για την πώληση του ακινήτου σας είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

 • να υποβάλετε Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Μετά την πώληση του ακινήτου πρέπει να υποβάλετε Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) μέσα σε (30) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου πώλησης.είμαι αλλοδαπός επενδυτής

Στην περίπτωση που είστε αλλοδαπός πολίτης Τρίτης Χώρας, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφ’ όσον η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000€.

Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται για 5 έτη κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένετε ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Εάν πωλήσετε το συγκεκριμένο ακίνητο, μπορείτε να διατηρήσετε την άδεια διαμονής, εφ’ όσον αποκτήσετε άλλο ακίνητο ιδίας συμβολαιογραφικής αξίας, δηλαδή 250.000€ και άνω.

 

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για την αγορά, πώληση και μίσθωση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα