Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών ΕΣΥ

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από τα απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/files_rss_deaf_a_1034079_2016.pdf”]