Ηλεκτρονικά η αίτηση για το πιστοποιητικό διαθήκης στο Ειρηνοδικείο Αθήνας

Ηλεκτρονικά η αίτηση για το πιστοποιητικό διαθήκης στο Ειρηνοδικείο Αθήνας

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεως πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και στη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
Σύμφωνα με τη σχετική Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου που ανάρτησε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτρης Βερβεσός, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταχθεί σταδιακά η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αιτήσεως των πιστοποιητικών Αποποιήσεων Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων στα Ειρηνοδικεία του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ειρηνοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Χαλκίδας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βασιλικών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κουφαλιών Κρωπίας, Λαγκαδά, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου).

Θα ακολουθήσει η σταδιακή ένταξη της υποβολής ηλεκτρονικής αιτήσεως πιστοποιητικού για την πλειοψηφία των πιστοποιητικών που εκδίδουν τα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πρωτοδικείο Χαλκίδας και Εφετείο Ευβοίας).

Όσον αφορά το ένσημο για την κατάθεση της αίτησης (μεγαρόσημο), το δικαστήριο υποχρεούται να τυπώνει από την ηλεκτρονική εφαρμογή την αίτηση με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία, στην οποία θα επικολλάται και θα σφραγίζεται το ένσημο.

Μετά την ένταξη του ενσήμου στα αποϋλοποιημένα ένσημα (e-παράβολο), η κατάθεση και δέσμευσή του θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά
Σχετικά με την χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείο Πρωτοδικείο – Ειρηνοδικείο (από 01-03-2013 αρμόδια υπηρεσία είναι το οικείο Ειρηνοδικείο)

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν πλέον αιτήσεις για την διαδικασία αυτή 

Δικαιολογητικά
α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)

β. Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)

γΜεγαρόσημο 3 € για την αίτηση και 2 € για κάθε αντίγραφο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το Ν. 4055/2012 από 01/03/2013 αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης είναι το οικείο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του θανόντος

Για τους αποβιώσαντες πριν την 01-03-2013 οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης θα απευθυνθούν και στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο

Τα Ειρηνοδικεία και οι Δήμοι που υπάγονται τοπικά στο καθένα

 

Σχετικά:

Κληρονομία χωρίς διαθήκη. Με ποια σειρά καλούνται οι κληρονόμοι
 Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας
Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων