Κανόνες λειτουργίας και αποστάσεις σε οργανωμένες παραλίες (πλαζ)

Κανόνες λειτουργίας και αποστάσεις σε οργανωμένες παραλίες (πλαζ)

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475 – ΦΕΚ Τεύχος B 2095/01.06.2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020