Κοινωνικός Τουρισμός 2018 Αγροτικής Εστίας. Παράταση αιτήσεων

Κοινωνικός Τουρισμός 2018 Αγροτικής Εστίας. Παράταση αιτήσεων

Παρατείνεται έως και την Δευτέρα 18/6/2018 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των Δικαιούχων και των Παρόχων /Επιχειρηματιών για τον Κοινωνικό Τουρισμό και τα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ (εκτός του Προγράμματος Παιδικών Κατασκηνώσεων) έτους 2018, που έληγε στις 11/6/2018).

Διευκρινίζεται ότι για το Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων η υποβολή αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 11/6/2018.