Μεταδημότευση. Διαδικασία και δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8  ΠΔ 497/1991 και το άρθρο 13 του Ν. 3242/2004 μεταδημότευση γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα δύο (2) χρόνια στο δήμο κι αυτό αποδεικνύεται με δύο λογαριασμούς από ΔΕΚΟ εκ των οποίων ο ένας είναι προ διετίας κι ο άλλος πρόσφατος ή δύο φορολογικές δηλώσεις.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Όταν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)

1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου .
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης των συζύγων για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένοι οι σύζυγοι. Τα πιστοποιητικά μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
4. Βεβαίωση μόνιμου κατοικίας πλέον της διετίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση:
α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου
β) του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας προκειμένου να υπογράψουν τις αιτήσεις μεταδημότευσης έχοντας μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ (Άγαμου ανδρός ή γυναικός άνω των 18)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή της ενδιαφερόμενης
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης για μεταδημότευση από το Δήμο στην οποία είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος-η. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πλέον της διετίας .
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση του ενηλίκου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Όταν δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)

1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος-η. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πλέον της διετίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση:
α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου
β) του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας προκειμένου να υπογράψουν τις αιτήσεις μεταδημότευσης έχοντας μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

1. Αίτηση της ενδιαφερόμενης
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένος η ενδιαφερόμενη. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πλέον της διετίας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν απαιτείται η βεβαίωση διετούς κατοικίας για μεταδημότευση:
α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου
β) του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αντί της βεβαίωσης κατοικίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία της ενδιαφερόμενης προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα.

 

 
Αναλυτικά η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για όλες τις περιπτώσεις μεταδημότευσης από το https://mitos.gov.gr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης