Μεταβιβάσεις επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

laikes_agoresΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Γ’
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κωδ.: 101 81
Πληροφορίες: Σοφ.Κολυβά
Τηλέφωνο: 213-1514-302
FAX: 210-3842642

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-30Β
ΑΘΗΝΑ, 24/12/2013
Αριθµ. Πρωτ.: Α2-1209

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν µεταβιβάσεις επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί γραπτώς και τηλεφωνικώς στην Υπηρεσία µας σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,που αφορούν µεταβιβάσεις επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, παραθέτουµε τα ακόλουθα:

Στα στοιχεία 1 και 2 της παρ. Ε΄του άρθρου 2 του πδ 51/2006 (Α΄53), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.3 “ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ” του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» ,προβλέπεται ότι:

«1. Οι επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες. Κατ΄εξαίρεση, µε απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ή µε απόφαση του οικείου δήµου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται άπαξ µόνον η µεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων και προστατευόµενων τέκνων µε ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωµα των λοιπών και εφόσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος:

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και β) σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ή µόνιµης αναπηρίας του κατόχου µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επικαλούµενη στην αίτηση ιδιότητα.

2. α)Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

β)Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια Αρχή».

3.Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται.

Για την εφαρµογή των ως άνω διατάξεων διευκρινίζουµε τα κάτωθι:

1.)«Προστατευόµενα τέκναΣυγκατοίκηση»

Ως προστατευόµενα τέκνα, νοούνται τα ενήλικα, άγαµα τέκνα που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και συνοικούν µε τον κάτοχο της αδείας.

Η συγκατοίκηση του κατόχου της αδείας και του προστατευόµενου τέκνου, στο οποίο πρόκειται να µεταβιβαστεί η άδεια, πιστοποιείται και από τους δύο ενδιαφερόµενους µε υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 θεωρηµένη από δηµόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι συνοικούν.

Η ανεργία του προστατευόµενου τέκνου πιστοποιείται µε την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ∆, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία της αίτησης µεταβίβασης της αδείας.

2.) «Οικείος δήµος»

Για όσες άδειες εκδόθηκαν µετά την ισχύ του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), ως οικείος δήµος θεωρείται ο δήµος που εξέδωσε την άδεια. Για όσες άδειες είχαν εκδοθεί από τις υπηρεσίες των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειακών Ενοτήτων) πριν το 2011, οικείος δήµος θεωρείται ο δήµος µόνιµης κατοικίας του αδειούχου. Σε περίπτωση που στο δήµο αυτό δε λειτουργούν λαϊκές αγορές ή ο δικαιούχος δε δραστηριοποιείται σε αυτές, ως οικείος δήµος θεωρείται αυτός στις λαϊκές αγορές του οποίου ο αδειούχος δικαιούται τις περισσότερες προσελεύσεις και επί ίσων προσελεύσεων σε διαφορετικούς δήµους, ο δήµος επιλογής του αδειούχου (ένας εξ αυτών).

3.) ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης «ανίατης ασθένειας» και «µόνιµης αναπηρίας»

α) Για την πιστοποίηση της ανίατης ασθένειας είναι απαραίτητη η προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης-γνωµάτευσης από δηµόσιο νοσοκοµείο, υπογεγραµµένη από τους θεράποντες ιατρούς και το ∆ιευθυντή του νοσοκοµείου, στην οποία θα αναγράφεται ρητά το είδος της ασθένειας του αδειούχου, καθώς και ο χαρακτηρισµός της ασθένειας ως ανίατης.

Εναλλακτικά, η ανίατη ασθένεια του αδειούχου πιστοποιείται και µε ανάλογη βεβαίωση από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)., εφόσον στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφεται ρητά ότι ο αδειούχος πάσχει από ανίατη ασθένεια.

β) Για την πιστοποίηση της µόνιµης αναπηρίας του αδειούχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον σε αυτή ρητά αναγράφεται ο χαρακτηρισµός της αναπηρίας ως µόνιµης ή εφ΄όρου ζωής, καθώς επίσης και βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι ο βαθµός αναπηρίας του είναι µία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για πλήρη συνταξιοδότησή του.

4.) Χρονικός προσδιορισµός της «γέννησης του δικαιώµατος»

Για τις περιπτώσεις µεταβίβασης της επαγγελµατικής άδειας λόγω θανάτου του αδειούχου χρονική αφετηρία του δικαιώµατος είναι η ηµεροµηνία θανάτου. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 6 (έξι) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος και µετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

Ως ηµεροµηνία γέννησης του δικαιώµατος µεταβίβασης της άδειας λόγω ανίατης ασθένειας και µόνιµης αναπηρίας λογίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο αριθµός 3.

5.) Άπαξ µεταβίβαση επαγγελµατικών αδειών

Με βάση το στοιχείο 1 της παρ. Ε΄ του άρθρου 2 του πδ 51/2006 (Α53), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η επαγγελµατική άδεια µεταβιβάζεται άπαξ. Μετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης επί του εντύπου της αδείας αναγράφεται η ένδειξη: «Η παρούσα άδεια δεν µεταβιβάζεται εκ νέου».

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ