Νέες θέσεις εργασίας ανά Περιφέρεια με άδεια διαμονής

Αριθμ. 14761 – ΦΕΚ τεύχος Β 1390/01.03.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189), ανά Περιφέρεια, ως εξής:

 

Στην Περιφέρεια Αττικής συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 9.967 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Αττικής

Θέσεις

Σύνολο
9.967

Εξαρτημένη εργασία
7.527

Αρχιμάγειρες (Chef), Μάγειρες (Α,Β,Γ) ξένης κουζίνας
12

Ανειδίκευτοι εργάτες συσκευασίας και πακεταριστές παραγγελιών
250

Ανειδίκευτοι εργάτες φορτοεκφορτωτές προϊόντων
200

Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης
250

Ανειδίκευτοι εργάτες τυποποίησης και ανασυσκευασίας προϊόντων
200

Εργάτες καθαρισμού χώρων
100

Εργάτες κατασκευών οικοδομών
2.000

Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι
2.500

Ράφτες
10

Χειριστής γερανογέφυρας/χειρίστρια γερανογέφυρας
200

Συγκολλητής/συγκολλήτρια
200

Εργάτης φύλλων μετάλλου/εργάτρια φύλλων μετάλλου (ελασματουργοί)
200

Υπεύθυνος αποθεμάτων/υπεύθυνη αποθεμάτων (αποθηκάριοι)
200

Σιδηρουργοί
200

Βαφέας πλοίων – χειριστής μηχανών αμμοβολής/χειρίστρια μηχανών αμμοβολής
180

Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων
20

Χειριστές συμβατικού τόρνου
5

Χειριστές περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλαρκ)
100

Αποθηκάριοι
10

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)
650

Πωλητές καταστημάτων εστίασης
40

Εποχική εργασία
2.320

Αχθοφόροι ξενοδοχείων (γκρουμ)
100

Μάγειρες (Α,Β,Γ), Μπουφετζήδες, Σερβιτόροι
Βοηθοί κουζίνας και λαντζέρηδες σε τουριστικές επιχειρήσεις
1.100

Αρχιμάγειρες (chef) ξένης κουζίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις
50

Κηπουροί/συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις
70

Καθαριστές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων
(καθαριστές σε κοινόχρηστους χώρους/καμαριέρης)
1.000

Υψηλής εξειδίκευσης
120

Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ
100

Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ (Επαγγελματίες δύτες )
20

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.110 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Θέσεις
Σύνολο
2.110
Εξαρτημένη εργασία
380
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας,
χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κλπ)
320
Εκδοροσφαγείς
10
Εργάτες πτηνοσφαγείων
10
Εργάτες εκτροφείων γουνοφόρων ζώων
20
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι
20
Εποχική
1.730
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κλπ)
680
Εργάτες υλοτομικών και δασικών εργασιών
1.050

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 6.125 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Θέσεις

Σύνολο
6.125

Εξαρτημένη εργασία
1.310

Καθαριστές χώρων
50

Φορτοεκφορτωτές εμπορευμάτων προϊόντων
140

Χειριστές ανυψωτικού περονοφόρου (κλαρκ)
10

Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων
250

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)
800

Προγραμματιστές
3

Μηχανοτεχνίτης επισκευής και παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων
1

Εργάτης παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων
1

Ανειδίκευτος εργάτης λατομείων μαρμάρου
30

Αποθηκάριοι
5

Πωλητές καταστημάτων εστίασης
20

Εποχική
4.015

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)
4.000

Βοηθητικό προσωπικό κουζίνας
15

Αλιεργάτες
200

Αλιεργάτες
200
Υψηλής εξειδίκευσης
600

Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ
600

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 405 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Θέσεις
Σύνολο
405
Εποχική
400
Μάγειρες
250
Βοηθοί Μάγειρες
100
Λατζέρηδες
50
Υψηλής εξειδίκευσης
5
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ (Μηχανικοί αεροσκαφών)
5

Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 3.125 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Κρήτης
Θέσεις
Σύνολο
3.125
Εξαρτημένη εργασία
1.325
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)
1.000
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης
100
Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών
100
Κηπουροί- Συντηρητές Χώρων Πρασίνου
25
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι
50
Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων
50
Εποχική
1.800
Εμψυχωτές Τουρισμού (Ψυχαγωγοί – Διασκεδαστές – Animateur)
100
Καμαριέρες – Καθαριστές Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επαγγελμάτων
430
Κηπουροί – Συντηρητές Χώρων Πρασίνου σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
100
Εργάτες γενικών καθηκόντων σε ξενοδοχεία
300
Εργαζόμενοι σε πλυντήρια Ιματισμού σε ξενοδοχεία
70
Μάγειρες, Μπουφετζήδες, Σερβιτόροι, Λαντζέρηδες
350
Βοηθοί σερβιτόρων
250
Βοηθητικό προσωπικό κουζίνας
200

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 690 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Θέσεις

Σύνολο
690

Εξαρτημένη εργασία
150

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) Καθαριστές χώρων
52

Εργαζόμενοι σε πλυντήρια ιματισμού
20

Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων
13

Εργάτες κατασκευής οικοδομών (κτίστες, μπετατζίδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί κόπτες κ.τ.λ.)
6

Κηπουροί / Συντηρητές χώρων πρασίνου
33

Ξυλουργοί και μαραγκοί
2

Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου και επιπλοποιοί
4

Υπάλληλοι μεταφορών /delivery
4

Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι
16

Εποχική
540

Αρχιμάγειρες (chef) ξένης κουζίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις
15

Αχθοφόροι ξενοδοχείων
35

Βοηθητικό πλήρωμα σκαφών αναψυχής
7

Κηπουροί/συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις
68

Βοηθοί κουζίνας και λαντζέρηδες σε τουριστικές επιχειρήσεις
150

Εμψυχωτές τουρισμού (ψυχαγωγοί – διασκεδαστές – animateur κ.τ.λ.)
10

Καθαριστές – καμαριέρες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων (καθαριστές σε κοινόχρηστους χώρους/καμαριέρης)
220

Συντηρητές – καθαριστές πισίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις
15

Εργάτες υπηρεσιών αποσκευών αεροδρομίου
20

Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 5.630 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
Θέσεις
Σύνολο
5.630
Εξαρτημένη εργασία
5.565
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης
5
Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών
36
Αποθηκάριοι και Ζυγιστές
22
Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων
50
Εργάτες κατασκευών οικοδομών (κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν κ.λπ.)
15
Εργοδηγοί Οικοδομικών Εργασιών
2
Ξυλουργοί Μαραγκοί
5
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι
35
Υπάλληλοι Μεταφορών / Delivery
15
Barman
200
Guest Relations
50
Hostess
100
Spa Therapists
100
Βοηθοί κουζίνας
300
Βοηθοί συντήρησης – κηπουροί
400
Εργαζόμενοι καθαριότητας – καμαριέρες
1.500
Εργάτες γενικών καθηκόντων
300
Ζαχαροπλάστες
100
Μάγειρες Α’
100
Μάγειρες Β’
200
Μάγειρες Γ’
350
Μπάτλερ Butler
30
Οδηγοί
50
Προσωπικό σέρβις
1.000
Υπάλληλοι υποδοχής
100
Ψήστες
100
Ψυχαγωγοί Διασκεδαστές Animateur
300
Πωλητές καταστημάτων εστίασης
100
Εποχική
65
Βοηθοί κουζίνας – προσωπικό κουζίνας
65

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 10 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Θέσεις
Σύνολο
10
Υψηλής Ειδίκευσης
10
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Εκπαιδευτής Αυτόνομης Κατάδυσης Αναψυχής)
10
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.150 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Θέσεις
Σύνολο
2.150
Εξαρτημένη εργασία
2.150
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)
1.500
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης
30
Εργάτες καθαρισμού χώρων
25
Εργάτες Κατασκευών Οικοδομών
200
Εργάτες Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων (Ελαιοτριβεία, Συσκευαστήρια κ.λπ.)
100
Εργάτες Συσκευασίας / Πακεταριστές Παραγγελιών
75
Εργάτες Τυποποίησης και Ανασυσκευασίας
50
Εργάτες Φορτοεκφορτωτών Εμπορευμάτων / Προϊόντων
40
Χειριστές Ανυψωτικού Περονοφόρου (ΚΛΑΡΚ)
10
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
20
Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων
50
Βοηθοί χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων
50

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.225 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Θέσεις
Σύνολο
2.225
Εξαρτημένη εργασία
2.225
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)
2.000
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης
10
Γαζωτές, Κεντητές, Συναφείς Ειδικότητες
20
Εργάτες Βιομηχανίας Τροφίμων
50
Εργάτες Συσκευασίας, Τυποποίησης και Αποθήκευσης Αγροτικών Προϊόντων
20
Εργάτες κατασκευών οικοδομών (κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν κ.λπ.)
10
Πλύστες σε τούνελ πλυσίματος
15
Εργάτες για διπλωτικά μηχανήματα σεντονιών
10
Εργάτες για τροφοδοσία κυλίνδρων σιδερώματος
10
Εργάτες για διπλωτικά μηχανήματα πετσετών.
5
Εργάτες για τροφοδοτικά μηχανήματα ιματισμού προσωπικού νοσοκομείων.
5
Εργοδηγοί Οικοδομικών Εργασιών
10
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι
50
Βοηθός Κουζίνας
3
Σερβιτόροι
5
Μασέρ
2

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 70 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Θέσεις
Σύνολο
70
Εξαρτημένη εργασία
45
Πωλητές καταστημάτων εστίασης
45
Εποχική
25
Βοηθοί κουζίνας – προσωπικό κουζίνας
25

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης