Νόμος 5063/2023. ΜΑΦ για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Νόμος 5063/2023ΦΕΚ τεύχος Α 184/03.11.2023
Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ (ΜΑΦ ΑΕΕ)
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
Άρθρο 4 Στελέχωση Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
Άρθρο 5 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 6 Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Οδοντιάτρων και Ιατρών Ε.Σ.Υ. – Αντικατάσταση παρ. 1, 2 και 3 και κατάργηση παρ. 7 άρθρου 7, αντικατάσταση παρ. 6, 7 και 8 και τροποποίηση παρ. 1, 4, 5, 9, 10, 12 και 13 άρθρου 8 ν. 4498/2017
Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάμενα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για θέσεις νοσοκομείων
Άρθρο 8 Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2023-2024
Άρθρο 9 Προσωρινή διοίκηση φορέων κοινωνικής πρόνοιας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 2345/1995
Άρθρο 10 Χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022
Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5063/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 184/03.11.2023