Νοσοκομείο ΤΖΑΝΕΙΟ. Πρόσληψη δικηγόρου

Νοσοκομείο ΤΖΑΝΕΙΟ. Πρόσληψη δικηγόρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/05/dikigoros-tzaneio.pdf”]