ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών

Πίνακες Κατάταξης Ανέργων και Λίστες Παρόχων στα πλαίσια του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ»

18-10-2016 Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ανά Περιφερειακή Ενότητα – Ειδικότητα και Εκπαιδευτικό Επίπεδο

18-10-2016 Λίστα Παρόχων ανά Περιφερειακή Ενότητα
– – – – –
Την Τρίτη 18-10-2016 ξεκινούν οι υποδείξεις των ανέργων 25 – 29 ετών που πληρούν τις προϋποθέσεις του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ»

Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από τις 22/08/2016 (ώρα 12η μεσημβρινή) και μέχρι την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος (με καταληκτική ημερομηνία τις 22/09/2016).

18-08-2016 Δελτίο Τύπου

18-08-2016 Δημόσια Πρόσκληση

18-08-2016 Παράρτημα – Συμφωνητικό Συνεργασίας

Αριθμ. 35451/701 – ΦΕΚ B 2426 – 05.08.2016
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών αποφοίτων δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών

Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων). Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων