ΟΓΑ. Πληρωμή Συντάξεων

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Παρασκευή 29/05/2015

«Καταβολή Συντάξεων μηνός Ιουνίου 2015 για τους Συνταξιούχους του ΟΓΑ»

Η σύνταξη μηνός Ιουνίου 2015 θα καταβληθεί σε 676.278 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛΤΑ, που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων,

την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 302.727.621,67 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ