ΟΓΑ. Πληρωμή των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων

oga2ΟΓΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πέμπτη, 27.02.2014

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων και αφορά σε 260 δικαιούχους, (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις).

Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους. Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ και αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα).

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 375.670,17 €.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ