Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 48/2016ΦΕΚ A 76 – 26.04.2016
Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης