Παιδικοί σταθμοί δήμου Θεσσαλονίκης. Εγγραφές 2019

Παιδικοί σταθμοί δήμου Θεσσαλονίκης. Εγγραφές 2019

Οι αιτήσεις για τις εγγραφές παιδιών στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του δήμου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2019-2020 υποβάλλονται από 10 Μαΐου 2019 έως 10 Ιουνίου 2019Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εισαγωγής (PDF)
  • Ατομική κάρτα υγείας (PDF)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα (PDF)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Παλαιού Εκκαθαριστικού 2019-2020 (PDF)
  • Δήλωση παραλαβής παιδιού (PDF)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικά Υπόχρεου σε Τροφεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020 (PDF)
  • Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του Οικονομικά Υπόχρεου
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση Εργασίας Γονέων ή άλλο αποδεικτικό εργασίας/ ανεργίας

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά (Ειδικές κατηγορίες):

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ:
(Παιδιά άγαμων γονέων
ή γονέων που τελούν σε χηρεία
ή γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα
ή ορφανά).
1. Για τους άγαμους γονείς:
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Για τους γονείς που τελούν σε χηρεία και τα ορφανά:
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Για τους γονείς που έχουν την αποκλειστική γονική μέριμνα του παιδιού:
Δικαστική Απόφαση
ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ: Βεβαίωση από το στρατό, για την περίοδο που ο γονέας είναι  στρατιώτης.
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (αμφοτέρων γονέων): Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν.
ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% και άνω: Πιστοποιητικό αναπηρίας γονέα από δημόσιο φορέα.
ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35%  και άνω: Πιστοποιητικό αναπηρίας του παιδιού από δημόσιο φορέα.
ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: Προσκομίζεται   φωτοτυπία της Κάρτας  Παραμονής σε ισχύ   και φωτοτυπία του διαβατηρίου  του παιδιού και του γονέα.
ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Βεβαίωση Βρεφοκομείου Αγίου Στυλιανού περί αναδοχής.

Πηγή: thessaloniki.gr