ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πρόσληψη πτυχιούχου πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙChaos Optical NEtworks: from sensing to CrypTography», «Χαοτικά Οπτικά Δίκτυα: Από τους αισθητήρες στην κρυπτογραφία»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες