Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους ΟΓΑ

Μετά και την ψήφιση της παραγράφου 2 του άρθρου 95 νόμου 4461/2017 έχει ολοκληρωθεί η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους ΟΓΑ μέχρι και 28/02/2018

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Πέμπτη 30.04.2015

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Μετά και την ψήφιση της παραγράφου 2 του άρθρου 95 νόμου 4461/2017 έχει ολοκληρωθεί η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους ΟΓΑ μέχρι και 28/02/2018

Από τον ΟΓΑ έχει παρασχεθεί μέχρι και 28/2/2018 η ασφαλιστική ικανότητα σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, όπως παρεχόταν μέχρι 28/2/2017

Επισημαίνεται ότι μετά την 1/3/2017, για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη, η ασφαλιστική ικανότητα παρέχεται από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή τον φορέα στον οποίο έχουν ενταχθεί

Σχετικά: παρ. 2 του άρθρου 95 νόμου 4461/2017