Παράταση για την πληρωμή στα τέλη κυκλοφορίας 2018

Παράταση για την πληρωμή στα τέλη κυκλοφορίας 2018

και στη Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως και την 05.01.2018 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018

Αριθμ. 1220 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4642/29.12.2017
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2018 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

 1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018, που λήγει την 31-12-2017, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 5-1-2018.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία (Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ)

Η εφαρμογή του TAXISNET για τα τέλη κυκλοφορίας 2018

Κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ