Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ

Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζονται τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ

Α.1161/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β 3020/21-07-2020
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ

 

Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4447/30.12.2016 (καταργήθηκε)

 

ΣχετικάΠως εισέρχονται οι φορολογούμενοι στις ΔΟΥ και πως εξυπηρετούνται