Ποιες τραπεζικές υπηρεσίες επιβαρύνουν με έξοδα τον πελάτη

Αριθμ. απόφ. 215/2/03.02.2023 – ΦΕΚ Τεύχος Β 619/09.02.2023
Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του ν. 4465/2017).

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζει:

Να καταρτίσει κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4465/2017, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τους όρους και τους ορισμούς, αντιστοίχως, που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4465/2017»

 
 

 

Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού
Παροχή έγχαρτου αντιγράφου κινήσεων/υπολοίπου λογαριασμού πληρωμών πέραν του απαιτούμενου από νομικές/κανονιστικές ρυθμίσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις.

Εγγραφή στις υπηρεσίες web banking
Εγγραφή και χρήση υπηρεσιών web banking.

Υπηρεσία Ειδοποιήσεων
Ενημέρωση για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις λογαριασμού πληρωμών, alerts κ.λπ. μέσω αποστολής sms, e-mail.

Ανάληψη Μετρητών από ΑΤΜ ιδίου παρόχου
Ο πελάτης αναλαμβάνει μετρητά από τον λογαριασμό του, από ΑΤΜ του ιδίου παρόχου.

Ανάληψη Μετρητών από ΑΤΜ τρίτου παρόχου
Ο πελάτης αναλαμβάνει μετρητά από τον λογαριασμό του, από ΑΤΜ τρίτου παρόχου.

Συνδρομή χρεωστικής κάρτας
Συνδρομή για την κατοχή και χρήση χρεωστικής κάρτας.

Πάγια Εντολή
Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει εντολής του πελάτη, ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.

Άμεση Χρέωση
Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να δώσει εντολή στον πάροχο του λογαριασμού να μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να ποικίλλει.

Μεταφορά Πίστωσης SEPA
Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει εντολής του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, εντός SEPA.

 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης