Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β τάξης ΕΠΑΛ

Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β τάξης ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ2/182893/Δ4 – ΦΕΚ B 2545 – 25.11.2015
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Β ́ τάξης ΕΠΑΛ