Προσλήψεις δημοσιογράφων και ανταποκριτών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Προσλήψεις δημοσιογράφων και ανταποκριτών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Προσλήψεις δημοσιογράφων και ανταποκριτών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΗ Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Αθηναϊκό Πρακτορείο ΕιδήσεωνΜακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε), σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./293/32760 ΣΧΕΤ. 35854 ημερ 31/10/2018 με θέμα: έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης (1) Δημοσιογράφου-ανταποκριτή εσωτερικού στο Ηράκλειο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ του Ν. 2190/94 όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 εδ β’ του Π.Δ. 191/2008 « Ίδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων (ΦΕΚ Α’ 251/9-12/2008) με:

Προσόντα Επιλογής:

Ενός / Μίας Δημοσιογράφου

Ο συγκεκριμένος/η επαγγελματίας θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τουλάχιστον εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία (αποδεδειγμένη) ως ανταποκριτής/τρια εσωτερικού καθώς επίσης να είναι μέλος δημοσιογραφικής Ένωσης.

Θητεία

Η σύμβαση είναι μονοετής

Επισημαίνεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε στις 14/11/2018. απόφαση του Προέδρου-Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κατ ’άρθρο 20 παρ. 1 παρ. γ του ΠΔ 191/2008 μετά από συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης , συνεπώς δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατά την υποβολή του βιογραφικού.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους από τις 16/11/2018 έως και τις 20/11/2018 στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό στην οδό Τσόχα 36 στον 2ο όροφο Γραμματεία Προέδρου και ώρες από 10.00-14.00 και επάνω στο φάκελο θα αναγράφεται το όνομα του/της υποψηφίου/ας καθώς και ο αριθμός ΑΔΑ.

Η προκήρυξη