Προσλήψεις πτυχιούχων στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προτίθεται (ανάλογα με τις ανάγκες) να προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούςΤο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 08/19-07-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους κλάδους αγροτικής εκπαίδευσης, όπως: Μελισσοκομία, Αμπελουργία – Οινολογία, Δενδροκομία, Ελαιοκομία, Κηποτεχνία – Ανθοκομία, Βιολογικές Καλλιέργειες, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Φυτικά Καλλυντικά, Μελισσοθεραπεία – Φυτοθεραπεία, Διαχείριση Μικρών Αγροκτημάτων, Ξύλο και Ξύλινες Κατασκευές κ.τ.λ.

Παράλληλα θα πραγματοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό προτίθεται (ανάλογα με τις ανάγκες) να προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον πίνακα Α.

Οι προσλήψεις αυτές θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των σεμιναριακών μαθημάτων του ΙΓΕ καθώς και της περιβαλλοντικής του εκπαίδευσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες (συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων) που δε μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν ανάλογα.Τα μαθήματα θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες είτε στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, είτε σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Περιφέρεια και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε διδάσκοντα ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Β101 Γεωπόνοι Π.Ε. για τα σεμινάρια Βραχείας και Ταχείας Εκπαίδευσης
Π103 Γεωπόνοι Π.Ε. για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
ΠΡ101 Γεωπόνος Π.Ε. υπεύθυνος για τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης του ΙΓΕ

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό:

α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και

β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή / και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε μαθητές με σκοπό:

(α) την ενημέρωση των μαθητικών ομάδων, για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,

(β) την εκπαίδευση των μαθητών ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν να δημιουργούν κώδικα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, καθώς και

(γ) την ευαισθητοποίηση τους μέσω της στενής επαφής με τη φύση.

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, [email protected]),  μέχρι τις 20-09-2018

Η προκήρυξη