Η ψηφιακή υπογραφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Η ψηφιακή υπογραφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του νόμου 4409/201616 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού ΚτηματολογίουΤα Τοπογραφικά Διαγράμματα και τα Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών που συντάσσονται και ξεκινούν να υποβάλλονται από τις 16/7/2018 στον Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από το συντάκτη τους.

Η ψηφιακή υπογραφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Στις παρακάτω οδηγίες που έχει συντάξει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ περιγράφεται η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής των διαγραμμάτων που υποβάλλονται σε υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου κατ’ εφαρμογή του νόμου 4409/2016.

Τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται από τον συντάκτη τους και αφορούν:

• Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

• Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών (∆ΓΜ) που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων ή με τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Ο συντάκτης-μηχανικός θα πρέπει να διαθέτει έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU99/93 και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 150/2001.Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του νόμου 4409/201616 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου