Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας

Αριθμ. 380 – ΦΕΚ B 442 – 24.02.2016
Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας.