Σοβαρές δυσλειτουργίες παρουσιάζει η «Διαύγεια»

Τα τελευταία 24ωρα η σελίδα της «Διαύγειας» αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες όσων θέλουν να εξυπηρετηθούν

Συγκεκριμένα τις τελευταίες ημέρες είναι αδύνατη η οποιαδήποτε αναζήτηση ή άλλη εργασία

Περαιτέρω εκτός του ότι δεν είναι εφικτή η ενημέρωση που παρέχει υπό κανονικές συνθήκες, η δυσλειτουργία δημιουργεί προβλήματα σε έργα, συμβάσεις, ακόμα και στην πληρωμή εργαζομένων