Συμβολαιογράφοι. Αποχή επ’ αόριστον

Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων επ’ αόριστον αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου

 

Η σχετική ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου (enotariat.gr)

«Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 27.11.2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ επ’ αόριστον η αποχή των συμβολαιογράφων από:

α) όλα τα μεταβιβαστικά και τα  προσύμφωνα συμβόλαια από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και από την  υποβολή των αντιστοίχων σχετικών δηλώσεων φόρου, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας και

β) τη διενέργεια πλειστηριασμών, τη σύνταξη περιλήψεων κατακυρωτικής έκθεσης κατόπιν δημοσίου αναγκαστικού ή εκουσίου πλειστηριασμού και την υπογραφή πράξεων εξοφλήσεως πλειστηριάσματος.

Της αποχής ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ενδεικτικά:  η σύνταξη πράξεων συστάσεως ή τροποποίησης διηρημένης ιδιοκτησίας καθό μέτρο δεν έχουν μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (αναλογική αξία), πράξεων αποδοχής κληρονομίας, διαθηκών, πληρεξουσίων, ενόρκων βεβαιώσεων, διαδικαστικών πράξεων κατάθεσης εγγράφων, αναγγελιών απαιτήσεων και λοιπών παγίων πράξεων, καθώς επίσης και η υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, στις 11.12.2023 θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση ή στις 18.12.2023 εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, όπου θα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της αποχής μας και θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις»

 

Ενημέρωση 12.12.2023

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.12. 2023 αποφάσισε την συνέχιση της αποχής

Η σχετική ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης