Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων, Μνημείων 2018

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων, Μνημείων 2018

Καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έως 31 Οκτωβρίου 2018Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/Φ31/146459/102283/2874/1672 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1243/04.04.2018
Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έτους 2018.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έως την 31η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15 ́) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

2. Όλοι οι ως άνω Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία παραμένουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του Κράτους. Τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν 12:00-17:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00-15:00.

3. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α/12-5-1981 αρ. 11 παρ. 1) (Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Δεκαπενταύγουστος και 28η Οκτωβρίου), οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται ανωτέρω (παρ. 1).

Όσοι Χώροι, Μουσεία και Μνημεία παραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα (κατά τις πρωινές ώρες) λόγω συντήρησης και ευπρεπισμού, κατά τις ανωτέρω αργίες θα λειτουργούν για το κοινό με τo ωράριο που ορίζεται ανωτέρω (παρ. 1).

Εισιτήριο, μειωμένο εισιτήριο και ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

4. Στο σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο (08:00-20:00), καθώς και στα Μουσεία που λειτουργούν εντός αυτών, το ωράριο από 1η Σεπτεμβρίου 2018 διαμορφώνεται, λόγω σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, ως ακολούθως: 1η έως 15η Σεπτεμβρίου 08:00 – 19:30, 16η έως 30η Σεπτεμβρίου 08:00-19:00, 1η έως 15η Οκτωβρίου 08:00-18:30 και 16η έως 31η Οκτωβρίου 08:00-18:00.5. Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών αποφάσεων.

6. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.