ΤΣΑΥ. Εκτύπωση εισφορών 2017 για φορολογική χρήση

ΤΣΑΥ. Εκτύπωση εισφορών 2017 για φορολογική χρήση

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 31 Μαϊου 2018, στον ιστότοπο του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (www.tsay.gr) οι βεβαιώσεις των ασφαλισμένων για τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλλει.Πρόκειται για εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017 και αφορούν είτε την κανονική περίοδο καταβολής τους, είτε περιπτώσεις που αφορούν δόσεις και σχετικό διακανονισμό.

Στην παρακάτω διεύθυνση εμφανίζεται η φόρμα του ασφαλιστικού ταμείου ΤΣΑΥ στην οποία μπορούν να συνδεθούν οι ασφαλισμένοι και να λάβουν τη βεβαίωση για την εφορία

http://www.tsay.gr/VevaioseisEisforesForm/

Όπως διευκρινίζεται οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασφαλισμένους για χρήση στην εφορία, στο πλαίσιο της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ.185/9/15/23-9-2015 της ∆Ε/ΕΤΑΑ-ΤΥ στο Τµήµα Εσόδων λόγω φόρτου εργασίας είναι δυνατή η τηλεφωνική συναλλαγή καθηµερινά από 7.30 έως 9.00 π.µ και από 14.00 έως 15.00 µ.µ. στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό κέντρο 2108816911-17

Τηλέφωνο Προϊστάµενου 2108832973

Πληροφορίες για ελεύθερους επαγγελµατίες ( εισφορές, δάνεια, ρυθµισµένες οφειλές, οικονοµικός έλεγχος συνταξιοδοτικών φακέλων, δάνεια υγειονοµικών) 2108229328 2108819188

Πληροφορίες για εργοδότες (αιτήσεις για οικονοµικό έλεγχο αποδοθεισών εισφορών από εργοδότες) 2108832751

Πληροφορίες για ∆ηµόσιο Έσοδο (Βεβαιωµένες οφειλές) 2108814440