Βιβλιάρια υγείας

Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού. Από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια

Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού. Από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια

Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού έχει στόχο την καταγραφή σημαντικών πληροφοριών που αφορούν την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού σας, από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια. Επίσης, την καταγραφή των εμβολιασμών αλλά και των ασθενειών ή των προβλημάτων υγείας που πιθανόν είχε …
Βιβλιάρια Υγείας - Ασθενείας

Τα Βιβλιάρια Υγείας των δημοσίων υπαλλήλων για το 2017

Τα Βιβλιάρια Υγείας των δημοσίων υπαλλήλων Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (βλ. ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ. Βιβλιάρια ασθενείας) Με την ένταξή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ τους …
Βιβλιάρια Υγείας - Ασθενείας

ΙΚΑ. Δικαιολογητικά για επανέκδοση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω απώλειας

ΙΚΑ. Δικαιολογητικά για επανέκδοση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω απώλειας Δικαιολογητικά: Δήλωση της απώλειας σε Αστυνομικό Τμήμα Μία (1) φωτογραφία Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο και διαγραφή εφόσον υπάρχει προηγούμενο ταμείο (πρωτότυπο) Εφόσον η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου δεν …
Βιβλιάρια Υγείας - Ασθενείας

ΙΚΑ. Δικαιολογητικά για βιβλιάριο ασθενείας (οικογενειακό, ατομικό)

ΙΚΑ. Δικαιολογητικά για βιβλιάριο ασθενείας Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Ατομικό: Για …
ΟΓΑ

ΟΓΑ. Παράταση ισχύος βιβλιαρίων υγείας για ανασφάλιστους υπερήλικες

ΟΓΑ Δελτίο Τύπου Τετάρτη, 29.02.2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, των οποίων η σύνταξη διακόπηκε βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε …