Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου – 2 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου με σύμβαση ΙΔΟΧ 2 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ( Γραφείο προσωπικού τηλ 2352350123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 31/01/2018.

– – –
Πρόσληψη διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθμός Λιτοχώρου).

1 ΠΕ Νηπιαγωγών.
1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ( Γραφείο προσωπικού τηλ 2352350123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 17/01/2018

– – – – –
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ( Γραφείο προσωπικού τηλ 2352350123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 19-07-2017 έως 24-07-2017