Αλλαγή στις τιμές εισιτηρίων των ΚΤΕΛ

Αλλαγή στις τιμές εισιτηρίων των ΚΤΕΛ. Αύξηση της τάξης του 9% στην τιμή του εισιτηρίου στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, ανά την επικράτεια

Συγκεκριμένα, μετά από διαπραγματεύσεις, η διοίκηση της ΠΟΑΣ κατέληξε σε συμφωνία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αύξηση κατά 0,10 λεπτά, δηλαδή 9% στις τιμές των εισιτηρίων, όπως αναγράφεται ρητώς στο ΦΕΚ Β΄7141/20/12/2023 που δημοσιεύτηκε, μετά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β/οικ.69088/4971/15/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας»

 

Αριθμ. 384209 – ΦΕΚ τεύχος Β 7141/20.12.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης ως εξής:

«Άρθρο 1
Καθορισμός κομίστρου αστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.

Καθορίζεται το κόμιστρο για τα αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΔΕΑΣ Κω και ΡΟΔΑ, σύμφωνα με το ισχύον ζωνικό σύστημα κομίστρου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

Κανονικό (σε ευρώ) Μειωμένο (μαθητικά, πολύτεκνοι, σε ευρώ) Φοιτητικό (σε ευρώ)
Α 1,06 0,62 0,62
Β 1,42 0,80 0,80
Γ 1,86 0,97 0,97

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ,

Για μετακινήσεις εντός μίας και μόνο ζώνης ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Α.

Το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω τιμών αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

Οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών επιβατικών γραμμών, που προκύπτουν μετά την επιβολή του ισχύοντος ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται στο εγγύτερο πολλαπλάσιο (μικρότερο ή μεγαλύτερο) των δέκα (10) λεπτών.».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης ως εξής:

«1. Οι τιμές του κομίστρου στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου “ΡΟΔΑ” με βάση τους χιλιομετρικούς συντελεστές κομίστρου, ανά χιλιόμετρο και επιβάτη, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Β-58841/5546/31-12-2010 (Β’ 2165) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών γραμμών που εκμεταλλεύονται τα υπεραστικά ΚΤΕΛ διαμορφώνονται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

Α. Ενδονομαρχιακών γραμμών

Α/Α ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΚΤΕΛ Α.Ε. Χιλιομετρικός Συντελεστής
(1) Αττικής, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης,

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,

Λευκάδας, Ρόδου, «ΡΟΔΑ»

0,0857
(2) Έβρου, Ευβοίας, Ζακύνθου,

Μαγνησίας, Ροδόπης

0,0886
(3) Αργολίδας, Δράμας Θήβας,

Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας,

Λειβαδιάς, Μεσσηνίας, Ξάνθης,

Πιερίας, Σερρών, Τρικάλων,

Φθιώτιδας Χαλκιδικής

0,0931
(4) Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας,

Άρτας, Ηλείας, Ημαθίας,

Θεσπρωτίας Καστοριάς, Κω,

Λάρισας, Πέλλας, Πρέβεζας,

Φλώρινας, Φωκίδας

0,0942
(5) Αίγινας, Κοζάνης, Λακωνίας,

Σαλαμίνας, Σαμοθράκης

0,0947
(6) Γρεβενών, Ευρυτανίας,

Ηρακλείου – Λασιθίου, Κιλκίς,

Κορινθίας, Χανίων – Ρεθύμνης

0,0990
(7) Άνδρου, Θάσου, Θήρας, Ίου,

Κάρπαθου, Λέσβου, Λήμνου,

Μυκόνου, Νάξου, Πάρου,

Σάμου, Σύρου, Τήνου, Χίου

0,1067

Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τους παραπάνω χιλιομετρικούς συντελεστές αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

 

Β. Διανομαρχιακών γραμμών

Για το πέραν του ενδονομαρχιακού τμήματος της γραμμής, ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,0812€. Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τον παραπάνω χιλιομετρικό συντελεστή αποτελεί
την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

 

Γ. Αστικές επιβατικές γραμμές

Για τις αστικές γραμμές που εκμεταλλεύονται τα λεωφορεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, το ελάχιστο εισιτήριο διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,96 € και το μέγιστο εισιτήριο, επίσης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 1,93 €.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ορίζεται σε 1,76 € και του μειωμένου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,88 €.».

4. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498).

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης