Αναγνώριση φυλής προβάτου «Ορεινό Λήμνου»

Αριθμ. 221/54907 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1172/01.03.2023
Αναγνώριση φυλής προβάτου «Ορεινό Λήμνου» και κατάρτιση γενεαλογικού βιβλίου αυτής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Αναγνωρίζουμε ως φυλή με τον διακριτικό τίτλο «Ορεινό Λήμνου» το πρόβατο με τα κάτωθι φαινοτυπικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά:

Α) Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά:

Κεφαλή:
μικρή, τριγωνική, διαστάσεων 20x20x15εκ, συνήθως με κέρατα και χρωματισμό ποικίλο, παραλλάσσον από λευκός με καφέ ή μαύρες κηλίδες έως μαύρος ή καφέ

Σώμα:
λευκό με μαύρα ή καφέ άκρα, ενίοτε μαύρο

Ουρά:
μετρίου μήκους, στενόουρο

Μαλλί:
αναμικτόμαλλο

Ύψος ακρωμίου:
76,1εκ (±4,9εκ) για τα αρσενικά και 60,9εκ (±2,0εκ) για τα θηλυκά

Μήκος κορμού:
66,3εκ (±2,8εκ) για τα αρσενικά και 54,3εκ (±2,4εκ) για τα θηλυκά

Βάθος θώρακα:
42,6εκ (±2,2εκ) για τα αρσενικά και 32,3εκ (±1,4εκ) για τα θηλυκά

Περίμετρος θώρακα:
95,2εκ (±5,1εκ) για τα αρσενικά και 78,2εκ (±2,1εκ) για τα θηλυκά

Πρόσθιο εύρος λεκάνης:
20,2εκ (±0,8εκ) για τα αρσενικά και 16,0εκ (±1,2εκ) για τα θηλυκά

Ζων βάρος:
50 χγρ (±3,0 χγρ) για τα αρσενικά και 40 χγρ (±2,5 χγρ) για τα θηλυκά

Β) Παραγωγικά χαρακτηριστικά:

Διάρκεια παραγωγικής ζωής:
5-7έτη για τα αρσενικά και 6-9 έτη για τα θηλυκά

Ηλικία πρώτης χρήσης:
1-2έτη για τα αρσενικά και 2έτη για τα θηλυκά

Συντελεστής πολυδυμίας:
1,1-1,2 αμνοί ανά προβατίνα και έτος

Μήνας τοκετών:
Δεκέμβριος – Ιανουάριος

Διάρκεια θηλασμού:
1,5-2,5 μήνες

Διάρκεια άμελξης:
6-7μήνες

Γαλακτοπαραγωγή:
100-140χγρ ανά έτος

Βάρος σφαγής:
14-16χγρ

Απόδοση σε σφάγιο:
7-9χγρ

Άρθρο 2
Περιοχή Διαβίωσης Φυλής

Ως περιοχή διαβίωσης της φυλής προβάτου «Ορεινό Λήμνου» ορίζεται η περιοχή του όρους Βίγλα στο βορειοδυτικό ορεινό τμήμα της νήσου Λήμνου.

Άρθρο 3
Τήρηση γενεαλογικού βιβλίου για το πρόβατο «Ορεινό Λήμνου»

Το γενεαλογικό βιβλίο αποτελείται από ένα κύριο τμήμα και από ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά τμήματα για τα ζώα του ίδιου είδους που δεν είναι επιλέξιμα για εγγραφή στο κύριο τμήμα.

Στα διάφορα τμήματα του γενεαλογικού βιβλίου εγγράφονται μόνο ζώα τα οποία ανταποκρίνονται πλησιέστερα στα φαινοτυπικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά του άρθρου 1 της παρούσας.

Στο γενεαλογικό βιβλίο αναφέρονται οπωσδήποτε ο αριθμός καταχώρισης, ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου (πχ αριθμός ενωτίου), η ημερομηνία γέννησης, η φυλή, το φύλο, τα στοιχεία του εκτροφέα (ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση), τα στοιχεία αποδόσεων και γενεαλογίας, τόσο του ίδιου του ζώου όσο και των προγόνων του (μητέρα, πατέρας, παππούς, γιαγιά), η ημερομηνία και η αιτία απομάκρυνσης, εφόσον κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή του από την εκμετάλλευση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο.

Αρμόδια αρχή για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου για το πρόβατο «Ορεινό Λήμνου» ορίζεται το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ) Αθηνών.

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως