Ανάκληση αυτοκινήτων JEEP Compass – Patriot για επαναπρογραμματισμό ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
11 Οκτωβρίου, 2013

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων JEEP στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί ανάκληση αυτοκινήτων JEEP CompassPatriot (τύπος PK ετών κατασκευής 2010-2012).

Η ανάκληση αφορά 111 οχήματα, σε ορισμένα εκ των οποίων απαιτείται να γίνει επαναπρογραμματισμός της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου των μέσων παθητικής προστασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, ενημερώθηκαν εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700896.