Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες των ΙΕΚ της ΓΓΔΒΜ

Αριθμ. 11024 – ΦΕΚ B 2641 – 06.10.2014

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ)