Χαρακτηρισμός ως μνημείων αντικειμένων του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΜΝΠΚ/207813/122208/1077/151 – ΦΕΚ B 2496 – 19.09.2014

Χαρακτηρισμός ως μνημείων τριάντα τεσσάρων (34) ελαιογραφιών, υδατογραφιών και χαρακτικών που κοσμούν αίθουσες του ανακτόρου του Αχιλλείου στην Κέρκυρα.

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3028/2002, τα τριάντα τέσσερα (34) έργα (πίνακες) ζωγραφικής και χαρακτικά που κοσμούν τους τοίχους του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής σημασίας τους, καθώς αποτελούν πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες και τεκμήρια των πρώτων χρόνων της ζωής του ανακτόρου, αλλά και λόγω της κοινωνικής σημασίας τους, αφού είναι ενδεικτικά του γούστου και των προτιμήσεων δύο αυτοκρατόρων.
Επιπλέον, είναι απαραίτητα για την μουσειογραφική μελέτη θα πραγματοποιηθεί με στόχο την επανέκθεση των αντικειμένων στους χώρους του ανακτόρου.

———–

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΜΝΠΚ/207811/122206/1075/150 – ΦΕΚ B 2496 – 19.09.2014

Χαρακτηρισμός ως μνημείων των εξήντα ένα (61) μαρμάρινων γλυπτών που κοσμούν τις αίθουσες, τις βεράντες και τους κήπους του ανακτόρου του Αχιλλείου στην Κέρκυρα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία τα εξήντα ένα (61) μαρμάρινα γλυπτά που κοσμούν τις αίθουσες, τις βεράντες και τους κήπους του ανακτόρου του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, γιατί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με ιστορική, καλλιτεχνική και αισθητική αξία, αναπόσπαστο κομμάτι του κτηρίου, του περιβάλλοντος χώρου και της ίδιας της ταυτότητας, εν τέλει, του ανακτόρου.

Αναλυτικά ο κατάλογος των χαρακτηριζομένων ως μνημείων (ΦΕΚ B 2496 )