Χαρακτηρισμός ως μνημείων αντικειμένων του Αχίλλειου

Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/167228/99357/858/106 – ΦΕΚ B 1486 – 16.07.2015
Χαρακτηρισμός ως μνημείων ενενήντα δύο (92) αντικειμένων: δέκα έξι (16) εκκλησιαστικών, εννέα (9) στρατιωτικών, έντεκα (11) οικιακών, δεκαεπτά (17) διακοσμητικών, πέντε (5) ρολογιών, είκοσι οκτώ (28) φωτιστικών, ενός (1) τηλεγράφου, μίας (1) σόμπας, ενός (1) καλύμματος σόμπας, μίας (1) αντλίας νερού και δύο (2) μηχανών του καζίνο (slot machines) στο Ανάκτορο του Αχίλλειου στην Κέρκυρα

Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΜΝΠΑ/92944/55071/486/159 – ΦΕΚ B 787 – 06.05.2015
Χαρακτηρισμός ως μνημείων σαράντα έξι (46) επίπλων, οκτώ (8) καθρεφτών και ενός (1) εκκλησιαστικού οργάνου, που εκτίθενται στις αίθουσες και στους κήπους του Αχίλλειου

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΜΝΠΑ/2075/1293/19/6 – ΦΕΚ B 61 – 16.01.2015
Χαρακτηρισμός ως μνημείων είκοσι εννέα (29) χάλκινων και ορειχάλκινων γλυπτών που κοσμούν τους κήπους και τις αίθουσες του Αχίλλειου, καθώς και μίας σφυρήλατης σιδερένιας θύρας που έκλεινε την είσοδο στο πάρκο του ανακτόρου

———————————————–
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΑΑΠΚ/ΤΜΝΠΑ/2070/1289/18/5 – ΦΕΚ B 60 – 16.01.2015
Χαρακτηρισμός ως μνημείων τριάντα τριών (33) φωτογραφιών τριών (3) ιστορικών εγγράφων, είκοσι τεσσάρων (24) βιβλίων και είκοσι δύο (22) αναμνηστικών μεταλλίων και πλακετών που φυλάσσονται στις προθήκες ή είναι αναρτημένα στους τοίχους του Αχίλλειου