ΔΕΔΔΗΕ. Προκήρυξη για 393 μόνιμες θέσεις ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

ΔΕΔΔΗΕ. Προκήρυξη για 393 μόνιμες θέσεις ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

 

Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, που έχει εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ,  για πρόσληψη προσωπικού 393 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και θα λήξει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00

 

Προκήρυξη 1/2022