Έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων και σειρών κερμάτων

Έκδοση επιμελημένων σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ έτους 2015 σε συσκευασία τρίπτυχου εντύπου Blister με θέμα «Τουρισμός − Ήπειρος»

Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 10 € με θεματολογία:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ − ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Έκδοση Χρυσού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 200 € με θεματολογία:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ − ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»