Εκλογές 2023. Η κλήρωση Δικαστικών Αντιπροσώπων έγινε

Η κλήρωση των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής έγινε στις 10/5/2023, ημέρα Τετάρτη, στις 14:30 στο ακροατήριο του Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου

 

Αναζήτηση διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων

 

 

Άρειος Πάγος

Oι διορισμοί θα επιδίδονται από τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών μέχρι την Δευτέρα 15/5/2023 και ώρα 21:00 αυστηρά.

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας, οι διορισμοί θα επιστρέψουν στον Άρειο Πάγο προς αντικατάσταση.

Για διορθώσεις λαθών των διοριστηρίων (μόνο για ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, υπηρεσία και ΑΦΜ), οι κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών παρακαλούνται να αποστέλλουν το διοριστήριο και τις διορθώσεις με υπεύθυνη δήλωση του Αντιπροσώπου από το gov.gr για την ακρίβεια των διορθωμένων στοιχείων, στο [email protected] (τηλ επικοινωνίας 210.6419125, κα Αικ. Μανώλη).

Αναλυτικά για διορθώσεις λαθών των διοριστηρίων

 

 

Εκλογές 2023. Εκλογική αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων και Γραμματέων

Αριθμ. 39027 – ΦΕΚ τεύχος Β 3074/09.05.2023
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας- απόδημοι) για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους.