Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας – Κωνσταντοπούλειου – Πατησίων για πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή