Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ

Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ

ΘΕΜΑ: « Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ»

Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. σας ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από τoν ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (https://apps.ika.gr/ekepa να πραγματοποιήσει τα εξής:

  • Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
  •  Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του
  •  Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε.
  •  Να ενημερώνεται ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας
  •  Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. (εγχειρίδιο οδηγιών).
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι από 7/11/2016 τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ υπογράφονται και ψηφιακά.

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος Για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ (εγχειρίδιο οδηγιών

Σύνδεσμος (link): https://apps.ika.gr/ekepa

Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ

Σχετικά:

Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τέλη και κυκλοφορίας και ταξινόμησης

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ